Pokyny
8. závod žebříčku B-Morava
 
Pořadatel: Český svaz orientačního běhu
Technické provedení: KOB Start Blansko
Datum: neděle 29.9.2002
Centrum: Petrovice - sál Obecního úřadu (okres Blansko)
Prezentace: Sobota 28.9.2002 - na shromaždišti závodu ADA u funkcionářů nedělního závodu
Neděle 29.9.2002 - 8:00-9:00 hod. v centru závodu
Vzdálenosti:
Centrum - start   1 800 m
Centrum - cíl 800 m
Centrum - parkoviště 200 m
Parkování: V centru dle pokynů pořadatelů
Start: 000 = 9:30
Mapa: Dlouhá cesta 1 : 10 000, E5, stav srpen 2002, rozměry 32 * 38 cm
vodovzdorně upraveny.
Druh závodu: zkrácená trať
Předpokl. čas vítěze: dle soutěžního řádu ČSOB
Ražení: elektronické SportIdent, v případě poruchy SI jednotky použijte opravná políčka na mapě a mapu odevzdejte ke kontrole pořadateli v cíli.
Popis terénu: středoevropský terén s hustou sítí komunikací
Popisy kontrol: piktogramy pro jednotlivé kategorie v centru
Zvláštní mapové značky: zelený křížek - vývrat
zelené kolečko - výrazný strom
hnědé kolečko - plošinka, milíř
Časový limit: pro všechny kategorie 120 min.
Výdej map: od 12:30 hod.
Uzavření cíle: 15:15 hod.
Vyhlášení vítězů: pouze žákovské kategorie v 13:00 hod..
Protesty: (písemně) s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
WC: WC firmy TOI-TOI v centru (5ks) a na startu (2ks)
Mytí: v centru lavóry + cisterna
Občerstvení: v centru
První pomoc: v centru
Ubytování: tělocvičny v Blansku dle dodané mapové přílohy v obálce, od 16:00
Upozornění: Les je soukromým majetkem rodiny Salmů s jejichž laskavým svolením se mohly uspořádat tyto závody.
Zákaz volného pobíhání psů a rozdělávání ohně v lese. Nutno udržovat pořádek.
V lese probíhá těžba dřeva. Hlavní porostové změny na postupech zakresleny. Některé pěšiny protaženy traktorem.
Všechny kategorie přebíhají frekventovanou silnici. Dbejte zvýšené opatrnosti.
Poslední kontrola je viditelná z cíle.
Mapu závodníci dostanou 1 minutu před startem.
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru
Celkové výsledky na http://sbk.sw.cz/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům. Papírové výsledky budou zasílány za poplatek 30,- Kč - písemné požadavky u prezentace.
Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu ČSOB.

Funkcionáři závodu
Vlasta Lemonová
Hlavní rozhodčí
Zdenek Kolařík
Stavitel tratí
Jan Urban
Ředitel závodu