Český svaz orientačního běhu
ROZPIS ZÁVODU
8. závod žebříčku B-Morava
 
Technické provedení: KOB Start Blansko
Datum: neděle 29.9.2002
Centrum: Petrovice - sál Obecního úřadu
Prezentace: Sobota 28.9.2002 - na shromaždišti závodu ADA u funkcionářů nedělního závodu
Neděle 29.9.2002 - 8:00-9:00 hod. v centru závodu
Vypsané kategorie: žebříček B - Morava
D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B
H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
oblastní žebříček - Brněnská oblast
HD10C, HD12C, HD14C, HD16C, HD18C, HD21C, HD21D, HD35C, HD45C, D50C, H55C
příchozí
T1 (3 km), T2 (6 km)
Předpokl. čas vítěze: dle soutěžního řádu ČSOB
Druh závodu: zkrácená trať
Přihlášky:
na adresu

Vlasta Lemonová
Sloupečník 8
Blansko
678 01
přednostně však e-mailem na adresu sbk@email.cz v povinném formátu ČSOB

     DO 15.9.2002
Informace: WWW: http://sbk.sw.cz/
Popř. tel.0723/087446 (Kolařík Zdenek)
Vklady:
žebříček B
žactvo a kategorie nad 60 let   40,- Kč
H21B, D21B 90,- Kč
ostatní 75,- Kč
oblastní žebříček a veřejný závod
žactvo a kategorie nad 60 let   20,- Kč
ostatní 40,- Kč

Startovné a ubytování zašlete na účet KOB Start Blansko
Číslo účtu:   168585540 / 0300
Var. symbol:  2909 + číslo oddílu podle adresáře ČSOB

(bude vybíráno za všechny přihlášené při prezentaci)
Dohlášky při prezentaci za dvojnásobné startovné !
Start: 000 = 9:30
Vzdálenosti:
Ubytování - centrum   do 10 km
Centrum - cíl 300 m
Centrum - start cca 1 600 m
Mapa: Dlouhá cesta (léto 2002), 1 : 10 000, E-5m
Popis terénu: středoevropský terén s hustou sítí komunikací
Ubytování: Pořadatel zajišťuje ze soboty na neděli pouze v tělocvičnách ve vlastních spacích pytlích - cena 40 Kč/osoba/noc - nutno objednat a uhradit spolu s přihláškou.
Pro informace o ubytování mimo tělocvičnu sledujte stránky závodu.
Upozornění: Závod se běží s elektronickým razícím systémem SPORTident.
Půjčovné SI čipu je 10Kč. Zaplaťte společně se startovným.
V případě zájmu o protokol a výsledky v tištěné podobě, uveďte tento požadavek v přihlášce a poukažte spolu s úhradou startovného 30 Kč na výše uvedené číslo účtu.
Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu ČSOB.

Funkcionáři závodu
Vlasta Lemonová
Hlavní rozhodčí
Zdenek Kolařík
Stavitel tratí
Jan Urban
Ředitel závodu