Pokyny
6. a 7. závod ČP v MTBO 2003
 
Pořadatel: KOB Start Blansko
Datum: 21.6.2003 a 22.6.2003
Centrum: Blansko - rekreační oblast Palava
Prezentace: Sobota 21.6.2003 - 10:00-12:00 hod. v centru závodu
Neděle 22.6.2003 - 8:00- 9:00 hod. v centru závodu
Vzdálenosti:
Sobota  
Centrum - start   2 200 m terénem, 125 m převýšení (alespoň 25 min)
Centrum - cíl 0 m
Centrum - parkoviště do 300 m
Neděle  
Centrum - start   3 500 m po asfaltu, 205 m převýšení
Centrum - cíl 0 m
Centrum - parkoviště do 300 m
Délky tratí (vzdušnou čarou):
  D14-18 DE D H14-18 HE H19-39A H19-39B H40- P
Sobota 4,4 km 6,8 km 5,7 km 4,6 km 10,1 km 7,6 km 5,7 km 6,5 km 5,2 km
Neděle 8,1 km 14,4 km 12,0 km 9,2 km 21,1 km 17,2 km 16,0 km 12,8 km 7,6 km
Parkování: Poblíž centra. V případě hezkého počasí bude provozovatel parkoviště zřejmě vybírat parkovné! Pokud budou obě parkoviště plná, je povoleno parkovat na příjezdové cestě od středu města. Dbejte pokynů pořadatelů a případně městské policie!
Start: Sobota - 000 = 13:00
Neděle - 000 = 10:00
Mapa: Po oba dny Mravenčí les MTBO 1 : 15 000, E5, stav březen - květen 2003, rozměry 33 * 41 cm
Druh závodu: Sobota - zkrácená trať
Neděle - klasická trať
Předpokl. čas vítěze: dle soutěžního řádu
Ražení: elektronické SportIdent, v případě poruchy SI jednotky použijte opravná políčka na mapě a mapu odevzdejte ke kontrole pořadateli v cíli.
Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 750Kč.
Popis terénu: kopcovitější s hustou sítí komunikací, v případě deštivého počasí technicky i fyzicky velmi náročný
Výdej map: v neděli po odstartování posledního závodníka
Vyhlášení vítězů: v neděli, pořadí dle součtu časů za oba dny
"Postup o šampaňské": po oba dny je na jednom (předem nezveřejněném) postupu kategorií HE, DE a H19-39A vypsána prémie láhev sampaňského pro nejrychlejší mezičas v každé kategorii. Vyhlášení proběhne každý den po dojezdu posledního závodníka.
Protesty: (písemně) s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
WC: Dle mapky shromaždiště (Myslivna, Stodola, Minigolf, Gizela)
Občerstvení: v centru
První pomoc: v centru
po oba dny Vám jsou k dispozici tel. čísla na hlavní funkcionáře závodu
Honza 604/543 447
Vlasta 604/318 336
Ubytování: tělocvičny v Blansku dle dodané mapové přílohy v obálce, od 17:00
hotel Vyhlídka
Uschování kol v místě ubytování dle pokynů pořadatele.
Technická kontrola: na startu pouze pro kategorie H14-18, D14-18 a P (příchozí)
Do lesa nebudou vpuštěni závodníci bez cyklistické přilby a čipu připevněného ke kolu.
Upozornění: V lese probíhá intenzivní těžba dřeva. Hlavní změny na postupech zakresleny. Některé pěšiny protaženy traktorem.
Závodí se za plného provozu rekreační oblasti, proto buďte ohleduplní ke svému okolí
Rekreační oblast je hojně navštěvována, nejen turisty. Dbejte zvýšené opatrnosti a důsledně zamykejte kola. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné ztráty.
Poslední kontrola je viditelná z cíle.
V lese se bude pohybovat několik traťových rozhodčích (Na požádání se prokáží průkazkou pořadatele) dohlížejích nad dodržováním pravidel, zejména pohybu mimo komunikace.
Za porušení bude nekompromisní dikvalifikace!!!!!

Večer bude k dispozici hudební aparatura v restauraci Stodola v centru závodů. Jste srdečně zváni.
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru
Celkové výsledky na http://sbk.sw.cz/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům. Papírové výsledky budou zasílány za poplatek 30,- Kč - písemné požadavky u prezentace.
Předpis: Závodí se podle platných pravidel MTBO a platného soutěžního řádu ČSOB.

Funkcionáři závodu
Jan Urban
Stavitel tratí
Vlasta Lemonová
Hlavní rozhodčí
Jan Urban
Ředitel závodu