Pokyny
3. závod oblastního žebříčku brněnské oblasti
 
Technické provedení: KOB Start Blansko
Datum: sobota 3.4.2004
Centrum: Petrovice - sál Obecního úřadu (okres Blansko)
Prezentace: do 10:00 hod. v centru závodu
Vzdálenosti:
Centrum - start   1500 m
Centrum - cíl 1500 m
Centrum - parkoviště 0 m
Parkování: V centru dle pokynů pořadatelů - Vybírá se poplatek 20Kč
Start: 000 = 11:00
Mapa: Dlouhá cesta 1 : 10 000, E5, stav srpen 2002, rozměry 32 * 38 cm
mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Druh závodu: klasiká trať
Předpokl. čas vítěze: dle soutěžního řádu ČSOB
Ražení: elektronické SportIdent, v případě poruchy SI jednotky použijte opravná políčka na mapě a mapu odevzdejte ke kontrole pořadateli v cíli.
Popis terénu: středoevropský terén s hustou sítí komunikací
Popisy kontrol: piktogramy pro jednotlivé kategorie v centru
Zvláštní mapové značky: zelený křížek - vývrat
zelené kolečko - výrazný strom
hnědé kolečko - plošinka, milíř
Časový limit: pro všechny kategorie 150 min.
Výdej map: od 13:15 hod.
Uzavření cíle: 15:00 hod.
Vyhlášení vítězů: pouze žákovské kategorie po doběhnutí posledního závodníka cca v 13:30 hod..
Protesty: (písemně) s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
WC: WC v centru (restaurace) a cestou na start
Občerstvení: v centru, zajišťují místní hasiči - opět budou výborné věci z udírny
První pomoc: v centru
Upozornění: Les je soukromým majetkem rodiny Salmů s jejichž laskavým svolením se mohl uspořádat tento závod.
Zákaz volného pobíhání psů a rozdělávání ohně v lese. Nutno udržovat pořádek.
V lese probíhá těžba dřeva. Hlavní porostové změny na postupech zakresleny. Některé pěšiny protaženy traktorem.
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru
Celkové výsledky na http://www.sbk-ob.com/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům. Papírové výsledky budou zasílány za poplatek 30,- Kč - písemné požadavky u prezentace.
Informace: Ceny pro vítěze jednotlivých závodů jsou sponzorovány Pivovarem Černá Hora a.s.
Prezentace na Apríl CUP bude probíhat během dopoledního závodu u pořadatelů
Pokyny na Apríl Cup budou vyvěšeny v centru.
Start Apríl CUPu bude po skončení dopoledního závodu, cca v 16:00
Prezentace na noční bude probíhat po skončení Apríl CUPu od cca 18:00
Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu ČSOB.

Funkcionáři závodu
Vlasta Lemonová
Hlavní rozhodčí
Martin Veselý
Stavitel tratí
Zdenek Kolařík
Ředitel závodu